Enter Title  
 

 

 

 "שמעתי מעשייה בליל לבנה" - תמונות מטיול ליל הירח באתר הכפר  [צילומים צחי פרידלר , ורד סילברמן קורץ]

 
 

 

    
    ערב סיפורי מתיישבים - צילם יוסי חסון  
 
Warning No Data Received: User or Album not found! Please check your settings

    
    סדנה קהילתית ליצירת קיר פסיפס משותף (צילמו יוסי חסון, ורד סילברמן קורץ)  
 
Warning No Data Received: User or Album not found! Please check your settings

    
    סמליל  
 
רצוני להודות לכל החברים שהשתתפו בתחרות לעיצוב
סמליל לחגיגות יובל ה-75 לכפר סירקין, שמחתי על ההענות
להגיש סמלילים לתחרות.
למשפחת חגי ויעלי כפיר
לנטלי גלי
לשגית ענבר זמיר
ברכות לאלעד משען על הסמליל היפה ששלחת לתחרות
ועל הזכייה בתחרות.
נשמח אם תסכים לתרום עוד מכישוריך האומנותיים
לכפר, קשורים או לא קשורים לחגיגות ה-75.
נירה אטלס בשם ועדת החגיגות

    
Register      Login
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  |  Site by AtarimTR LTD