מאמרים  
 

Current Articles | Archives | Search

Saturday, August 26, 2017
מאמרו של דורון קולינר
By ורד סילברמן קורץ @ 6:01 AM :: 300 Views
 נוטרי חיל הרכבת בכפר נחמן סירקין / דורון קולינר
Read More..
Friday, May 01, 2009
כפר נחמן / זאב וילנאי
By SuperUser Account @ 9:46 PM :: 2023 Views
כפר נחמן / זאב וילנאי מזרחית לפתח תקוה הוקם על אדמת הקק"ל, מושב עובדים חדש, בשם כפר נחמן. המושב נוסד בראשית תרצ"ו. הוקמו בו 100 בתים. 50 המשפחות הראש...
Read More..
Friday, May 01, 2009
הדרך מפתח-תקווה לכפר-סירקין / אריה מאור
By @ 9:07 PM :: 8097 Views
הדרך  בהווה המבקש  להגיע  ממרכז  פתח-תקווה  לכפר-סירקין  בהווה,  יכול  לבור  לו  דרכים  שונות,...
Read More..
    
Register      Login
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  |  Site by AtarimTR LTD